> > Dziala-krojownia-najwazniejsze-definicje

Jak działa krojownia? Najważniejsze definicje

Krojownia tkanin

Praca w profesjonalnej szwalni dzieli się na kilka etapów. Część pracy nad odzieżą odbywa się w krojowni. Jest to pierwsze miejsce, do którego trafia tkanina. Tutaj powstają wykroje, które w następnym etapie trafiają bezpośrednio do szwalni.

Krojownia tkanin wyposażona jest w specjalistyczne maszyny, m.in. innowacyjne urządzenia do automatycznego rozkroju. Właściwe lagowanie, dopasowanie elementów wzoru, a także dobór materiałów decydują o tym, czy powstający model będzie perfekcyjny.

Profesjonalna krojownia – przydatne terminy

  • Kreślarz (rysowacz) – jest to pracownik, którego zadaniem jest przygotowanie układu kroju, szablonów, odrysowywanych następnie na materiale. Tworzy on tzw. rozkładki. Współcześnie w zautomatyzowanych szwalniach stanowisko kreślarza zastąpione jest komputerowym plikiem tworzonym np. w systemie CAD. Pliki przesyłane są bezpośrednio do katera.
  • Krojczy (wykrawacz) – jest to pracownik, którego zadaniem jest wykrawanie elementów. Wykrojone materiały zawsze są sprawdzane z szablonem wykroju w celu zweryfikowania ich zgodności.
  • Lagowanie (warstwowanie) – jest to proces układania warstw w stos. Poszczególne warstwy powinny być równej długości i muszą być zgodne z układem szablonów. Wyróżnia się różne metody warstwowania materiałów: jednostronne, przemienne i wahadłowe. Warstwować można mechanicznie lub ręcznie. Warstwowanie automatyczne jest najwygodniejszym i najbardziej oszczędnym sposobem przygotowania materiału.
  • Nakład – jest to kilka warstw materiału. Nakład dzielimy na kilka mniejszych części, co ułatwia pracę podczas wycinania poszczególnych elementów. W automatycznych krojowniach nakład nie jest jednak dzielony na mniejsze części.
  • Układ szablonów – jest to powierzchnia papieru lub materiału, na której rozkładane są szablony poszczególnych elementów modelu, który w kolejnym etapie będzie wycinany. Kluczowym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie szablonów, ponieważ to minimalizuje ewentualne straty. Liczba ścinków powinna być jak najmniejsza. Układ szablonów przygotowuje się ręcznie lub komputerowo. W automatycznych krojowniach tworzony jest plik z układem szablonów z zastosowaniem oprogramowania CAD.