> > Automatyczna-krojownia-projekt-ue

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udało nam się zrealizować długo planowaną inwestycję – wyposażenie naszej firmy w Automatyczną Krojownię.

W skład Automatycznej Krojowni wchodzą urządzenia: cutter i lagowarka sterowane cyfrowo, stół z taśmociągiem oraz oprogramowanie: sterujące i projektowe.

Najważniejsze cechy Automatycznej Krojowni sterowanej cyfrowo:

 • jedoczesne wycinanie do 5 cm skompresowanych ciśnieniem warstw materiałów
 • szybszy proces wycinania
 • optymalne rozmieszczenie poszczególnych elementów odzieży na materiale
 • gwarancja blisko 100% powtarzalności
 • większa wydajność na tym etapie produkcji pozwala na zwiększenie produkcji w skali całej firmy
 • zamiast fizycznych wykrojników – łatwo przenaszalne i łatwe do zabezpieczenia wykrojniki w formie elektronicznego zapisu
 • usystematyzowane cyfrowe archiwum rozkładek/wykrojów
 • ograniczenie błędów w produkcji i tym samym odpadów produkcyjnych; oszczędność surowca

Najważniejsze moduły i cechy Oprogramowania InvenTex:

 • Moduł 1: tworzenie i edycja układów kroju służących do tworzenia interaktywnych układów kroju na materiale. Pozwala na dowolną kombinację rozmiarów, szerokości i rodzajów tkanin przy jednoczesnym uzyskaniu efektywnego rozmieszczenia
 • Moduł 2: automatyczne układy kroju – wysoka optymalizacja układów
 • Moduł 3: import plików CAD (dxf, gbr, iso cut, aama, astm, hpgl) – możliwość pracy na uniwersalnych formatach zapisu