> > Usluga-doradcza

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 planujemy wprowadzić w firmie Elastic usługę doradczą.

Celem projektu jest zakup usługi doradczej świadczonej przez Jednostkę Otoczenia Biznesu w zakresie usprawnienia procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie wraz ze wskazaniem odpowiednich rekomendacji oraz ich wdrożenie w postaci inwestycji w środki trwałe wynikające z rekomendacji JOB. Projekt będzie realizowany w siedzibie, w której prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Województwa Łódzkiego zlokalizowanej w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach projektu zaplanowano dwa zadania:

Zadanie 1. Zakup usługi doradczej w zakresie Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług

Zadanie 2. Wdrożenie zmian technicznych lub technologicznych w postaci inwestycji w środki trwałe wynikające z usługi doradczej w zakresie opracowania procesów produkcyjnych