> Iso-90012008

Cert QMS Elastic - ISO 9001:2008

 

ISO 9001:2015

 

W ostatnim czasie firma wprowadziła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, ponieważ nadrzędnym celem przedsiębiorstwa Elastic jest osiągnięcie pełnej satysfakcji i uznania ze strony klientów.

 

Posiadanie ww. certyfikatu oznacza, że wszystkie produkty firmy spełniają wymagania klientów pod względem jakościowym, funkcjonalnym i estetycznym.

 

Ponadto firma deklaruje stałe i konsekwentne prowadzenie działań w kierunku doskonalenia procesów, wyrobów i usług oraz promowanie pro-jakościowej świadomości u pracowników.