Twoja marka

nasze doświedczenie

> > Przetwarzanie-danych-osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu marketingowego, przedstawienia oraz przygotowania oferty ADO ze mną. Oświadczam, że przeczytałem i rozumiem obowiązek informacyjny znajdujący się poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elastic Sp. z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 61/63, adres poczty elektronicznej: elastic@elastic.pl (dalej jako „ADO”).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest Andrzej Krupiński, z którym można się skontaktować pod adresem ADO, adresem poczty elektronicznej andrzej.krupinski@elastic.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej zostały pozyskane ze zgłoszenia wysłanego poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną do ADO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji marketingowej produktów ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym celem realizowanym przez ADO jest kontakt z Panem/Panią.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do kontaktu przez ADO, jednakże nie dłużej niż do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  8. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.