Ogłoszenia

W związku z realizacją projektu projektu pt.: „Poszerzenie asortymentu produkcyjnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Elastic” dzięki wdrożeniu wyników prac B+R oraz zastosowanie oprogramowania klasy Industry 4.0. w ramach zmienionego procesu produkcyjnego” o numerze RPLD.02.03.01-10-0505/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłaszamy poniższe zapytania ofertowe.

> Ogloszenia

unia 1 - Ogłoszenia

 

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem automatycznej krojowni (cuttera) wraz z automatyczną lagowarką, stołem do lagowania oraz oprogramowaniem sterującym. Czytaj dalej

Roboty budowlane – przebudowa pomieszczenia krojowni obejmująca prace wyburzeniowe pod instalację bramy garażowej, wyburzenie jednej ze ścian, prace wykończeniowe oraz instalację dodatkowego oświetlenia. Czytaj dalej

Prace budowlane obejmujące montaż bramy segmentowej garażowej w ścianie pomieszczenia krojowni w celu umożliwienia wprowadzenia i instalacji nowego wyposażenia. Czytaj dalej